Badania kierowców
lek.spec. Agnieszka Gładziszewska
Domyślny
Godziny przyjęć
Środa
17.00-19.00
Badania kierowców : osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców przedłużających prawo jazdy ( nie dotyczy uprawnień w zawodzie kierowca - to lekarz medycyny pracy)

Pacjenci proszeni są o przyniesienie :
- dowodu osobistego
- wyniku poziomu glukozy z krwi żylnej
- okularów lub soczewek - jeżeli używają
- leki stosowane przewlekle
- dokumentację medyczną dotyczącą chorób, renty, orzeczenia o niepełnosprawności
- w przypadku cukrzycy - dzienniczek pomiaru cukru i ciśnienia, konsultację diabetologa lub lekarza prowadzącego na właściwej karcie konsultacyjnej ( do pobrania w rejestracji)
- przypadku padaczki konsultacja neurologa na właściwej karcie konsultacyjnej (do pobrania w rejestracji)
- ankietę kierowcy, którą mozna otrzymać również przed badaniem w gabinecie ( albo wypełnić w gabinecie przypadku wątpliwości)

Osoby ubiegające się lub przedłuzające prawo jazdy na tzw. wyższe kategorie:C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E (wymagana konsultacja lekarza okulisty oraz badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwości na kontrast.
Cennik usług
Cena ustalona w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014r.(Dz. U. poz.949)
200 zł