Strona głównaBadania kierowców

Badania kierowców

Badania kierowców : osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców przedłużających prawo jazdy ( nie dotyczy uprawnień w zawodzie kierowca - to lekarz medycyny pracy)

 

Badania wykonuje:

lekarz uprawniony do badań kierowców lek.spec. Agnieszka Gładziszewska

przyjmuje w środy 17.00-19.00

Cena ustalona w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.07.2014r.(Dz. U. poz.949) w wysokości 200zł

Pacjenci proszeni są o przyniesienie :

- dowodu osobistego

- wyniku poziomu glukozy z krwi żylnej

- okularów lub soczewek - jeżeli używają

- leki stosowane przewlekle

- dokumentację medyczną dotyczącą chorób, renty, orzeczenia o niepełnosprawności

- w przypadku cukrzycy - dzienniczek pomiaru cukru i ciśnienia, konsultację diabetologa lub lekarza prowadzącego na właściwej karcie konsultacyjnej ( do pobrania w rejestracji)

- przypadku padaczki konsultacja neurologa na właściwej karcie konsultacyjnej (do pobrania w rejestracji)

- ankietę kierowcy, którą mozna otrzymać również przed badaniem w gabinecie ( albo wypełnić w gabinecie przypadku wątpliwości)

Osoby ubiegające się lub przedłuzające prawo jazdy na tzw. wyższe kategorie:C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E (wymagana konsultacja lekarza okulisty oraz badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwości na kontrast.